Liberal Democrats

Deiseb galw nôl

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Brycheiniog a Sir Faesyfed yn cefnogi'r ddeiseb i gael gwared â'r AS Geidwadol Christopher Davies.

Rydym ni'n mynnu gwell ar gyfer Powys nag AS sydd wedi ein siomi a rhoi ein hardal yn y penawdau am y rhesymau anghywir.

Mae hi'n bryd am is-etholiad a'r cyfle i ethol yr AS lleol mae ein hardal yn ei haeddu.

Wedi arwyddo'n barod? Rhowch wybod inni

Dywedwch wrthym

Cwestiynau cyffredin

Mae deiseb galw nôl yn rhoi cyfle i bobl galw eu AS yn ôl pan maent wedi'u dyfarnu'n euog o drosedd.

Os yw 10% o etholwyr yr AS yn arwyddo'r ddeiseb, ceir gwared ar yr AS a chynhelir is-etholiad i ddewis AS newydd.

Mae AS Geidwadol Brycheiniog a Sir Faesyfed, Christopher Davies, wedi'i ddyfarnu'n euog o wneud cais ffug i hawlio treuliau AS.

Mae e wedi siomi pobl leol a rhoi Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y map am y rhesymau anghywir.

I arwyddo mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, ac yn gymwys i bleidleisio mewn etholiad San Steffan.

Mae'n rhaid eich bod chi'n 18 neu'n hŷn pan mae'r ddeiseb yn cau. Mae'n rhaid eich bod chi'n ddinesydd o Brydain, Iwerddon, y Gymanwlad, un o Diriogaethau Tramor Prydain, neu un o Diriogaethau Dibynnol y Goron, sy'n byw ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, neu'n bleidleisiwr tramor ar gyfer Etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed.

Os nad ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio, neu ddim yn siŵr, gallwch chi gofrestru ar-lein fan hyn: www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Anfonir llythyr i chi gan Gyngor Sir Powys yn dweud wrthoch chi lle cewch chi arwyddo'r ddeiseb.

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer pleidlais bost cewch chi arwyddo drwy'r post. Os nad ydych, mae'n rhaid i chi fynd i'r lleoliad arwyddo a bennwyd ar eich cyfer.

Y lleoliadau arwyddo yw:

Bydd y lleoliadau hyn ar agor i dderbyn eich llofnod:

  • Dydd Llun, 9yb tan 5yh (heblaw Dydd Llun gŵyl banc y gwanwyn)
  • Dydd Mawrth, 8yb tan 5yh
  • Dydd Mercher, 9yb tan 8yh
  • Dydd Iau, 9yb tan 5yh
  • Dydd Gwener, 9yb tan 5yh

Gallwch chi gofrestru i bleidleisio drwy'r post drwy lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd hi i'r cyngor. Cofrestru i bleidleisio drwy'r post. Rhaid i'r cyngor dderbyn ceisiadau newydd i lofnodi'r ddeiseb drwy'r post erbyn 5yh Ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 fan bellaf.

Rhaid derbyn ceisiadau newydd i lofnodi'r ddeiseb drwy ddirprwy erbyn 5yh Ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 fan bellaf.

Mae ein AS wedi ein siomi a rhoi Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y map am y rhesymau anghywir. Mae pobl ym Mhowys yn haeddu AS gwell, ac mae angen is-etholiad arnom er mwyn i hynny ddigwydd.

Bydd arwyddo'r ddeiseb galw nôl yn rhoi'r cyfle i bobl ethol llais newydd i'w cynrychioli nhw yn San Steffan.

Os yw mwy na 10% o bobl ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn arwyddo'r ddeiseb, fe fydd yna is-etholiad i ddewis AS newydd. Os yw llai na hynny yn arwyddo, ni fydd unrhywbeth yn newid.

Mae etholiadau ym Mhowys o hyd yn agos rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Ceidwadwyr, a ni fydd yr is-etholiad yn wahanol i'r arfer.

Hyrwyddwyd gan J Lillis ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol yn Haslemere, Park Crescent, Llandrindod, LD1 6AB.