Liberal Democrats

Rydw i eisiau stopio Brexit

Mae'r Ceidwadwyr yn gwneud llanast o Brecsit, ac mae'r Arweinyddiaeth Lafur yn parhau i'w cefnogi nhw.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau rhoi'r gair olaf ar y fargen Brecsit i chi.

Os na chawn ni'r fargen gywir ar gyfer dyfodol Prydain, yna dylech allu ei wrthod a dewis aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Cytuno? Ychwanegwch eich enw:

A gawn ni anfon ebyst atoch?

Os wnewch chi gyflwyno'r ffurflen hon, efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn lleol ac yn genedlaethol, yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir, gan gynnwys eich barn wleidyddol, i ddatblygu ymhellach ein hamcanion, ei rannu gyda'n cynrychiolwyr etholedig a/neu cysylltu â chi yn y dyfodol gan ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau y darperir. Efallai y bydd rhai cysylltiadau yn awtomatig. Cewch optio allan o rai neu'r holl gysylltiadau, neu arfer eich hawliau cyfreithiol eraill drwy gysylltu â ni. Mae rhagor o fanylion yn ein Polisi Preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy.